Botó d'Inici
Barra d'eines Castellano English Mapa del Lloc Col·laboradors
Icone
Banner
Botó d'Inici
Servei al client. Inici secció
Botó de Línies de Servei
Botó de Sectors
Servei al client. Fi secció
A fons. Inici secció
Botó de Col·laboracions
Botó del Nostre Plantejament
Botó de Continguts
A fons. Fi secció
Botó de Contacti'ns

Què diuen els nostres clients sobre tff Consulting?

"Ens vam posar en contacte amb tff Consulting per efectuar una anàlisi del model estratègic i organitzatiu de Softonic, com a conseqüència dels importants canvis esdevinguts en l'entorn competitiu. En uns terminis molt ajustats i demostrant una gran capacitat d'integració amb els nostres equips, van aportar unes conclusions i recomanacions clares i suportades per anàlisis profundes i exhaustives. Considero que l'elecció de tff Consulting va ser molt encertada i tornaria a comptar amb ells si fos necessari." Emilio Moreno Gómez, COO i Executive VicePresident, Softonic
"Hem col·laborat juntament en alguns consells d'empreses familiars i he observat que les seves aportacions vénen sempre precedides d'una anàlisi a consciència. És eficaç i busca el consens sota una base realista." Celestí Alcaraz Cuadrado, Conseller d'Empreses
"Amb l'objectiu de reforçar la competitivitat d’Azbil Telstar, vàrem confiar a la firma tff Consulting la realització d'un estudi sobre l'organització temporal del treball que ens permetés maximitzar l'aprofitament dels recursos humans i materials disponibles alhora que millorar el servei prestat externa i internament. Va ser un projecte que va demandar de la firma obtenir un coneixement ampli i profund de les necessitats, organització i funcionament de l'empresa així com de les diferents àrees que la componen.…" Sergi Escorihuela Ribas, Operations Unit Manager, Azbil Telstar
"…Després de desenvolupar el model d'anàlisi i processar i interpretar un volum ingent d'informació, els resultats varen proporcionar valuoses conclusions. En tot el procés l'actuació de tff Consulting va ser molt professional. Varen demostrar una alta implicació, capacitat per entendre el nostre negoci, i una sòlida competència tècnica i de gestió del projecte." Sergi Escorihuela Ribas, Operations Unit Manager, Azbil Telstar
"Vam conèixer tff Consulting per recomanació d'una altra companyia, i els vam confiar una anàlisi i diagnòstic econòmic del nostre grup d'empreses. Van partir del desconeixement total de la nostra situació i van realitzar un treball excepcional en un temps rècord. El seu interès i dedicació van ser excel·lents en tot moment i van demostrar una gran professionalitat en tractar temes força complexos. Recomanaríem sens dubte els serveis de tff Consulting com a professionals amb un ampli coneixement i grans capacitats en el sector empresarial." José Seger Segura, Managing Director, Grup NuCom
"Vam encarregar a tff Consulting efectuar una anàlisi independent per a estructurar el nostre negoci a Espanya. Van demostrar un coneixement excel·lent sobre com enfocar la qüestió i van treballar diligentment amb el nostre equip de projecte. El seu informe va ser clar, concís i contundent, i va ser lliurat segons el termini i pressupost acordats. L'idioma del projecte va ser una de les nostres inquietuds principals ja que no tots els membres del nostre equip dominaven l'espanyol; però, tff Consulting se’n sortia còmodament en anglès.…" Richard Swan, CFO, Schlegel International
"…La firma consultora va participar juntament amb la direcció en la reunió mantinguda amb els representants sindicals (interns i externs), i van presentar l'estudi estratègic que va ser clarament explicat. Recomanaríem tff Consulting. El seu treball va ser molt professional i ens va resultar molt senzill treballar amb ells." Richard Swan, CFO, Schlegel International
"Vàrem sol·licitar a tff Consulting realitzar una anàlisi del sistema d'incentius comercials després de la integració d'EET amb Europarts. Ressaltaria l'exhaustivitat amb què van desenvolupar el treball i la contundència de les seves aportacions." Miguel Cervera Andersen, CEO, EET Europarts Spain
"Vam contractar els serveis de tff Consulting per a un estudi tècnic de viabilitat econòmica i diagnosi de la situació. Els resultats van ser plenament satisfactoris, destacant la seva implicació i proximitat durant la realització de l'estudi, el rigor i serietat en el tractament dels diferents paràmetres i dades objecte d'anàlisi, compliment dels terminis i empatia per entendre el nostre negoci i entorn." Jesús Arribas, Site Manager, Autoliv KLE
"Vam seleccionar tff Consulting amb l'objectiu de sintetitzar i sistematitzar diferent informació de la qual disposàvem relativa a la nostra activitat comercial. El resultat del treball va ser excel·lent i el van desenvolupar de forma pragmàtica, rigorosa i intensa. Durant tot el procés van demostrar una àmplia experiència i professionalitat així com un tracte proper." Manuel Molina, Finance & Business Services Director Spain & Portugal, LEO Pharma
"Vàrem encomanar a tff Consulting l'anàlisi i diagnòstic de la situació de Gunnebo Espanya i del seu model d'organització del temps de treball.Els resultats de l'estudi van ser concloents i orientats a la pràctica, el que ens va ajudar a potenciar els nivells de servei i l'eficiència de la companyia i, en definitiva, a reforçar la captació i fidelització de clients i a millorar la rendibilitat del negoci en el seu conjunt.…" Martina Bote, Human Resources Director South Europe, Gunnebo
"…Recomanaria tff Consulting, entre altres aspectes, per la seva visió àmplia i profunda de l'empresa, per la seva capacitat per identificar els aspectes clau, i pel seu nivell d'implicació en els projectes." Martina Bote, Human Resources Director South Europe, Gunnebo
"Ens vam posar en contacte amb tff Consulting i els hi vam encomanar una anàlisi financera del nostre grup, el qual va ser realitzat de forma molt rigorosa i en un termini de temps molt ajustat. En tot moment l'equip de tff Consulting va demostrar una gran professionalitat i experiència a l'hora d'analitzar el nostre sector i les seves particularitats. Sens dubte recomanaria els serveis professionals de tff Consulting per la seva gran implicació, rapidesa i bon fer en els projectes que se'ls encomanen." Joan Inés Conde, Director de Serveis Corporatius, STEN
"Vam confiar en tff Consulting la diagnosi de la situació i les possibles estratègies de viabilitat. La feina es va desenvolupar de manera professional i totalment satisfactòria. Recomanaria tff Consulting per la seva capacitat de comprensió i integració al nostre entorn empresarial, pel metòdic i objectiu anàlisi demostrat i per la predisposició i flexibilitat en l’execució." Ricard Tomás, Gerent, Empresa sector auxiliar de l’automoció
"Es va encarregar a tff Consulting realitzar una anàlisi estratègica i organitzativa de la filial espanyola de Combined Insurance, així com un diagnòstic sobre la seva viabilitat que incloïa la identificació i valoració de possibles escenaris i alternatives de futur. Si bé les expectatives posades en la firma eren elevades en tots els aspectes, per les referències rebudes i les reunions mantingudes, ens va resultar grat comprovar que les mateixes van ser àmpliament superades.…" Carlos Seguín Sánchez, Interim HR Manager, Combined Insurance Spain
"…En aquest sentit, destacaria la seva capacitat per comprendre ràpidament les particularitats de l'empresa i del grup, el rigor en les anàlisis efectuades, l'aportació de capacitats complementàries i visions fresques i, en general, la seva professionalitat. Ha estat un autèntic plaer col·laborar amb ells." Carlos Seguín Sánchez, Interim HR Manager, Combined Insurance Spain
"Sol·licitàrem a tff Consulting dur a terme una anàlisi de viabilitat de la filial espanyola de ZF Boge Elasmetall. Vam quedar molt satisfets amb el formidable treball realitzat, que va ser conscienciós i exhaustiu, i que va derivar en unes recomanacions pràctiques clares i concretes. Addicionalment, destacaria el tracte proper que ens van dispensar i la rapidesa amb la que van entendre les característiques de l'empresa i el seu sector." Pedro Gual Marfá, Director Financer, ZF Boge Elasmetall Espanya